gtop | bao giờ tháng chín qua đi,

“bao giờ tháng chín mới qua đi đây chứ,ji yong ơi?”

Advertisements