Irises.| 0 1 –

“Bức tranh được vẽ vào những ngày cuối cùng trước khi ông ấy qua đời vì đột quỵ. Nhìn vào đó ông có thấy nó tĩnh lặng quá mức không? Phải. Em muốn yêu ông giống như vậy. Em muốn yêu ông như cách ông yêu em.”

Advertisements