một cơn say, | 0 1 –

một đời,

này, viết cho người tôi thương,

Advertisements