gentle as you were. / một,

“thì ra màu chiếc lá cũng phai.”

Advertisements

GTOP/ r e m e m b e r,

​N O T E GTOP trong fic này là của mình, và mình có thể viết mọi thứ. …. Trước khi mang chăn ra phơi, tôi có dặn em phải nhấc nước trên bếp xuống. Lúc xong xuôi vào nhà, nước sôi đến nỗi tràn cả ra ngoài. Tôi vội vã tắt bếp, ra ngoài […]

Advertisements

cây anh đào buồn, – 0 4.

câu chuyện về một bài hát.

Advertisements

người không của người tình. | 0 5 –

​cơn mưa thứ hai và li rượu thứ năm  cho “tôi” và người tình. 1.  đó là một buổi chiều thứ sáu ảm đạm. tôi tình cờ được một người du khách phỏng vấn, rằng tôi nghĩ gì về anh.  tôi không biết họ đang nói về ai,  mãi đến khi họ cho tôi xem […]

Advertisements

cây anh đào buồn, – 0 3.

câu chuyện về một bài hát.

Advertisements

cây anh đào buồn, – 0 2.

câu chuyện về một bài hát.

Advertisements

cây anh đào buồn, – 0 1.

câu chuyện về một bài hát.

Advertisements