GTOP/ r e m e m b e r,

​N O T E GTOP trong fic này là của mình, và mình có thể viết mọi thứ. …. Trước khi mang chăn ra phơi, tôi có dặn em phải nhấc nước trên bếp xuống. Lúc xong xuôi vào nhà, nước sôi đến nỗi tràn cả ra ngoài. Tôi vội vã tắt bếp, ra ngoài […]